จักรพรรดิแอฟริกากลาง

จักรพรรดิแอฟริกากลาง (ฝรั่งเศส: Empereur de Centrafrique) เป็นอิสริยยศที่ฌ็อง-เบแดล บอกาซา ใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1976 และราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1977

จักรพรรดิแอฟริกากลาง (1976–1979)แก้ไข

รูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด ความสัมพันธ์
  โบคัสซาที่ 1 4 ธ.ค. 1976 21 พ.ย. 1979

อ้างอิงแก้ไข

  • Lentz, Harris M. (1994), Heads of States and Governments: A Worldwide Encyclopedia of Over 2,300 Leaders, 1945 through 1992, Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, ISBN 0-89950-926-6, OCLC 30075961.