จักรพรรดิเหลียวซิ่งจง

สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวซิ่งจง (ค.ศ. 1015 - 1054) จักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์เหลียว โดยเป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิเหลียวเซิ่งจง

ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1015 พอพระชนมายุได้ 6 พรรษาทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นองค์ชาย ต่อมาเมื่อพระชนม์ได้ 16 พรรษา ใน ค.ศ. 1031 พระราชบิดาก็สวรรคต พระองค์ก็ขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิเหลียวซิ่งจง

ในรัชสมัยนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการล่มสลายของราชวงศ์เหลียว เนื่องจากในราชสำนักเกิดการฉ้อฉล และทหารที่ส่งไปรบแพ้กลับมาตลอด แถมต้องจ่ายเงินให้กับราชวงศ์ซ่ง นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดให้ขึ้นภาษีสูงลิบลิ่ว โดยทรงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและนำเงินไปบำรุงพระพุทธศาสนา

สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1054 ขณะพระชนม์ได้ 39 พรรษา พระราชโอรสทรงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเหลียวเต้าจงสืบต่อมา

ก่อนหน้า จักรพรรดิเหลียวซิ่งจง ถัดไป
จักรพรรดิเหลียวเซิ่งจง จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1574 - พ.ศ. 1597)
จักรพรรดิเหลียวต้าวจง|}