จักรพรรดิเหลียวต้าวจง

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิเหลียวเต้าจง)

สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวต้าวจง (เย่ว์ลี่หงจี่) (ค.ศ. 1032 - 1101) เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิเหลียวซิ่งจง

เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1054 (พ.ศ. 1597) องค์ชายเย่ว์ลี่หงจี เสด็จขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่า จักรพรรดิเหลียวต้าวจง ขณะพระชนม์ได้ 22 พรรษา

เจดีย์ 6 ชั้นที่วัดฟู่กง สร้างในปี ค.ศ. 1056 ปัจจุบันอยู่ในมณฑลซานซี

ในรัชกาลนี้โปรดให้จัดทำพระไตรปิฎกฉบับต้าเหลียว และโปรดให้สร้างพระเจดีย์ 6 ชั้นที่วัดฟู่กง ทรงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

จักรพรรดิเหลียวต้าวจงสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1101 (พ.ศ. 1644) โดยทรงถูกพระราชโอรสปลงพระชนม์ ขณะพระชนม์ได้ 69 พรรษา จักรพรรดิเหลียวต้าวจงทรงครองราชย์ยาวนานเป็นอันดับ 2 ถึง 47 ปี โอรสอีกองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเหลียวเทียนจั้วตี้

ก่อนหน้า จักรพรรดิเหลียวต้าวจง ถัดไป
จักรพรรดิเหลียวซิ่งจง จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1597 - พ.ศ. 1644)
จักรพรรดิเหลียวเทียนจั้วตี้|}