จักรพรรดิเสวียน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิเสวียนตี้)

จักรพรรดิเสวียนตี้ (Xuan Di) สามารถหมายถึง