จักรพรรดิเว่ย์เสี้ยวหมิง

จักรพรรดิเว่ยเสี้ยวหมิง ((北)魏孝明帝) (510 – 31 มีนาคม 528[1]) พระนามเดิมว่า หยวน ซวี (元詡) เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เว่ยเหนือของจีน พระองค์ขึ้นครองบัลลังก์เมื่อพระชนมายุได้ห้าขวบ ดังนั้นเรื่องของราชการแผ่นดินจึงถูกครอบงำโดยพระมารดาของพระองค์จักรพรรดินีหู พระพันปีหลวง (กับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อย่างเป็นทางการโดยหยวน ฉาจาก 520 ถึง 525) ในปี ค.ศ. 528 จักรพรรดิเสี่ยวหมิงพยายามควบคุมอำนาจของritมารดาและสังหารเจิ้ง หยวน (鄭儼) คนรักของพระนางโดยสมคบคิดกับนายพลเอ้อจู หรง ส่งผลให้จักรพรรดิในวัย 18 พรรษาถูกวางยาพิษโดยพระมารดาของพระองค์ ซึ่งในไม่ช้าก็ถูกเอ้อจู หรงล้มล้าง นับแต่นั้นเป็นต้นมา ราชวงศ์เว่ยเหนือไม่มีอำนาจที่แท้จริง ผู้ปกครองพระองค์ต่อไปจักรพรรดิเว่ยเสี่ยวจวง ถูกสถาปนาโดยเอ้อจู หรง ต่อมาคู่แข่งของเอ้อจู หรง นายพลเกา หวนได้สถาปนาจักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่ง ในไม่ช้าประเทศก็ถูกแบ่งออกเป็นสองอาณาจักรคือเว่ยตะวันออกและเว่ยตะวันตก

จักรพรรดิเว่ยเสี้ยวหมิง
(北)魏孝明帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เว่ยเหนือ
ครองราชย์386–535
ก่อนหน้าจักรพรรดิเว่ยเสวียนอู่
ถัดไปพระราชธิดาในจักรพรรดิเว่ยเสี้ยวหมิง
ประสูติ510
สวรรคต31 มีนาคม 528
พระนามเต็ม
สกุล: หยวน (元, yuán)
พระนาม: ซวี (詡, xǔ)
พระนามหลังสวรรคต
เสี้ยวหมิง Xiaoming (孝明, xiào míng), literary meaning: "filial and understanding"
วัดประจำรัชกาล
ซู่จง (肅宗, sù zōng)
พระราชบิดาจักรพรรดิเว่ยเสวียนอู่
พระราชมารดาจักรพรรดินีหู พระพันปีหลวง

อ้างอิง แก้

  1. Guichou 癸丑 day of the second month of the first year of the Wutai 武泰 reign era, as converted on http://sinocal.sinica.edu.tw. Xiaoming is said to found JAV and capitalism. The date is indicated in the Book of Wei, ch. 9, p. 248 of the Zhonghua Shuju edition.