จักรพรรดิเล กุง ฮหว่าง

จักรพรรดิเล กุง ฮหว่าง (เวียดนาม: Lê Cung Hoàng, จื๋อโนม:黎恭皇, 26 กรกฎาคม 2050-15 มิถุนายน 2070) จักรพรรดิองค์ที่ 10 และองค์สุดท้ายแห่ง ราชวงศ์เลยุคดั้งเดิม. พระองค์ครองสิริราชสมบัติจาก พ.ศ. 2065 ถึง 2070. จักรพรรดิเลกุงฮหว่างถูกยกให้สืบราชบัลลังก์เมื่อพระชนมายุเพียง 15 พรรษาโดยขุนพลผู้ทรงอำนาจ หมัก ดัง ซุง ใน พ.ศ. 2065 แทนที่จักรพรรดิที่ถูกปลด จักรพรรดิเล เจียว ตง, ในที่สุดหมักดังซุงก็ปลดจักรพรรดิเลกุงฮหว่าง ใน พ.ศ. 2070

จักรพรรดิเล กุง ฮหว่าง
Lê Cung Hoàng
黎恭皇
จักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์เล
ครองราชย์2065-2070
ก่อนหน้าจักรพรรดิเล เจียว ตง
ถัดไปจักรพรรดิหมัก ท้าย โต๋ (ราชวงศ์หมัก)
จักรพรรดิเล จาง ตง (ราชวงศ์เลยุคฟื้นฟู)
ราชวงศ์ราชวงศ์เล
ประสูติ26 กรกฎาคม พ.ศ. 2050
สวรรคต15 มิถุนายน พ.ศ. 2070 (19 ปี)