จักรพรรดิหยวน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิหยวนตี้)

จักรพรรดิหยวนตี้ (Yuan Di) สามารถหมายถึง