จักรพรรดินีเถื่อ เทียน

จักรพรรดินีเถื่อ เทียน (เวียดนาม: Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, จื๋อโนม: 承天高皇后; 19 มกราคม ค.ศ. 1762 – 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1814) มีพระนามาภิไธยเดิมว่า ต๊ง ฟุก ถิ ลาน (Tống Phúc Thị Lan, 宋福氏蘭) เป็นจักรพรรดินีในจักรพรรดิซา ล็อง หรือองเชียงสือ (Gia Long, 嘉隆) และเป็นพระราชชนนีของมกุฎราชกุมารอัญเส่ว (Anh Duệ, 英睿)

เถื่อ เทียน
จักรพรรดินีแห่งเวียดนาม
ประสูติ19 มกราคม พ.ศ. 2305
อำเภอต๊งเซิน จังหวัดทัญฮว้า
สวรรคต22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2357 (52 ปี)
ฟู้ซวน จักรวรรดิเหวียตนาม
พระราชสวามีจักรพรรดิซา ล็อง
พระราชบุตรเหงียน ฟุก เคียว
เหงียน ฟุก กั๋ญ
ราชวงศ์เหงียน
พระราชชนกต๊ง ฟุก ควง
พระราชชนนีนางเล

พระราชประวัติ

แก้

จักรพรรดินีเถื่อ เทียนพระราชสมภพเมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 1762 เป็นธิดาของต๊ง ฟุก ควง (Tống Phúc Khuông, 宋福匡) ขุนนางประจำราชวงศ์เหงียน กับพระมารดาไม่ปรากฏนามจากสกุลเล (, )

พระองค์อภิเษกสมรสกับเหงียน ฟุก อั๊ญ (Nguyễn Phúc Ánh, 阮福暎) ที่ต่อมาได้ครองราชย์เป็นจักรพรรดิซา ล็อง (หรือในพงศาวดารไทยเรียกว่าองเชียงสือ) ขณะมีพระชนมายุ 18 พรรษา มีพระราชโอรสด้วยกันสองพระองค์คือเหงียน ฟุก เคียว (Nguyễn Phúc Chiêu, 阮福昭) และเหงียน ฟุก กั๋ญ (Nguyễn Phúc Cảnh, 阮福景) ภายหลังพระราชบุตรพระองค์เล็กนี้ดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารอัญเส่ว (Anh Duệ hoàng thái tử, 英睿皇太子)

จักรพรรดินีเถื่อ เทียนสวรรคตเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1814 พระศพถูกฝัง ณ สุสานหลวงเทียนเถาะ (Thiên Thọ Lăng, 天授陵) โดยราชสำนักเวียดนามได้ส่งพระราชสาส์นแจ้งว่าพระมเหสีสวรรคต เอกสารไทยเรียกว่าหว้างท้ายเห้า (ตรงกับคำเวียดนาม Hoàng Thái Hậu, 皇太后 "พระพันปี") จักรพรรดิซา ล็องทรงตรมพระทัยนัก ทรงนุ่งขาวห่มขาวเฝ้าพระศพ แล้วเว้นการทอดพระเนตรการฟ้อนระบำขับเพลงเป็นเวลาสามปี[1] ราวสามถึงสี่ปีต่อมาจึงมีพระราชสาส์นแจ้งมาอีกว่าพระราชพิธีฝังพระศพพระมเหสีเสร็จสิ้นแล้ว[2]

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
  1. พระราชวิจารณ์ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 53 ปี, หน้า 383
  2. พระราชวิจารณ์ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 53 ปี, หน้า 406
บรรณานุกรม
  • จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระพระราชวิจารณ์ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 53 ปี. กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2552. 576 หน้า. ISBN 978-611-7146-02-2
  • Tôn Thất Bình (1997). Kể chuyện chín Chúa mười ba Vua triều Nguyễn (ภาษาเวียดนาม). Da Nang: Đà Nẵng Publishing House. pp. 45–47.