จักรพรรดินีหลิว (ซ่งเจ๋อจง)

จักรพรรดินีหลิว (จีน: 昭懷皇后; 1079–1113) เป็นจักรพรรดินีแห่ง ราชวงศ์ซ่ง อภิเษกกับ จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง

อ้างอิง แก้