จักรพรรดินีธีโอโดราแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์

พระนางธีโอโดรา (อังกฤษ: Empress Theodora) (ค.ศ. 500 - 548) ทรงเป็นจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก ประสูติเมื่อ ค.ศ. 500 (พ.ศ. 1043) ทรงเป็นจักรพรรดินีในจักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1 สิ้นพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 548 (พ.ศ. 1091) ทรงได้รับการยกย่องเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008

จักรพรรดินีธีโอโดราแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์
ออกัสตา
ภาพโมเสกของจักรพรรดินีธีโอโดราใน Basilica of San Vitale, ราเวนนา
จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์
ครองราชย์9 สิงหาคม ค.ศ.527 – 28 มิถุนายน ค.ศ.548
ราชาภิเษก9 สิงหาคม ค.ศ.527
ก่อนหน้าAriadne (empress)
ถัดไปSophia (empress)
ประสูติป. ค.ศ.500
ไซปรัส
สวรรคต28 มิถุนายน ค.ศ.548 (48 พรรษา)
คอนสแตนติโนเปิล
ฝังพระศพChurch of the Holy Apostles
คู่อภิเษกจักรพรรดิยุสตินิอานุสที่ 1
พระราชบุตรลูกนอกกฎหมาย:
จอห์น
ธีโอโดรา
พระนามเต็ม
ธีโอโดรา
พระนามครองราชย์
Theodora Augusta
ราชวงศ์จัสติเนียน
ศาสนาMiaphysite Christianity