จักรพรรดิฉีเสี้ยวเจา

จักรพรรดิฉีเสี้ยวเจา ((北)齊孝昭帝) (535–561), พระนามเดิม เกา หยาน (高演), พระนามจีน หยานอัน (延安) เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉีเหนือ โดยทั่วไปพระองค์ถือว่าเป็นผู้ปกครองที่มีความสามารถ แต่รัชกาลของพระองค์มีระยะเวลาสั้นน้อยกว่าสองปีก่อนที่จะสวรรคตจากอาการบาดเจ็บจากการตกจากหลังม้า ราชวงศ์ฉีเหนือไม่มีผู้ปกครองที่มีความสามารถอีกหลังจากที่พระองค์สวรรคต พระองค์มีพระชนมายุ 26 พรรษาเมื่อสวรรคต

จักรพรรดิฉีเสี้ยวเจา
(北)齊孝昭帝
จักรพรรดิราชวงศ์ฉีเหนือ
ครองราชย์560–561
ก่อนหน้าจักรพรรดิฉีเฟ่ย์
ถัดไปจักรพรรดิฉีอู่เฉิง
ประสูติค.ศ. 535
สวรรคตค.ศ. 561
พระนามเต็ม
ราชวงศ์ราชวงศ์ฉีเหนือ
พระราชบิดาเกา ฮวน
พระราชมารดาโหลว จ้าวจุ้น

อ้างอิง แก้