จักรพรรดิจิ้นหมิ่น

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิหมินตี้

สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหมิ่น (จีนตัวย่อ: 晋愍帝; จีนตัวเต็ม: 晉愍帝; พินอิน: Jìn Mǐn Dì; ค.ศ. 313 − 318, พ.ศ. 856 − 861) จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตก ทรงครองราชย์สืบต่อจากจักรพรรดิจิ้นหฺวาย ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 300 (พ.ศ. 843)

จักรพรรดิจิ้นหมิ่น
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์ค.ศ. 313–318
ก่อนหน้าจักรพรรดิจิ้นหฺวาย
ถัดไปสิบหกอาณาจักร
จักรพรรดิจิ้นหยวน แห่งราชวงศ์จิ้นตะวันออก
ราชวงศ์จิ้น
พระราชบิดาสุมาเยี่ยน
ประสูติค.ศ. 300
สวรรคตค.ศ. 318

จักรพรรดิจิ้นหมิ่น ถูกยกขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนจักรพรรดิจิ้นหฺวาย ที่ถูกหลิวซงสำเร็จโทษ ขณะพระชนม์เพียง 13 พรรษา ต่อมาใน ค.ศ. 316 (พ.ศ. 859) ทรงถูกหลิวซงบุกเข้าฉางอัน จับสำเร็จโทษในอีก 2 ปีต่อมา ขณะพระชนม์เพียง 16 พรรษาทำให้ราชวงศ์จิ้นตะวันตกล่มสลายลง และสุมารุ่ยเชื้อพระวงศ์ ได้ขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิจิ้นหยวนตี้ และสถาปนาราชวงศ์จิ้นตะวันออกขึ้น

ก่อนหน้า จักรพรรดิจิ้นหมิ่น ถัดไป
จักรพรรดิจิ้นหฺวาย 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(ค.ศ. 313–318)
2rightarrow.png สิบหกอาณาจักร
และ
จักรพรรดิจิ้นหยวน
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก