ฆ้องวงเล็กเป็นเครื่องดนตรีไทยสร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คิดค้นและสร้างโดย พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางค์กูร) หรือ ครูมีแขก มีลักษณะเหมือนกับฆ้องวงใหญ่ แต่ลูกฆ้องมีขนาดเล็กกว่า มีลูกฆ้อง 18 ลูกลักษณทำนองมีการตีเก็บถี่กว่าระนาดเอก

ฆ้องวงเล็ก

ฆ้องวงเล็กใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทย์นางหงส์

บทความที่เกี่ยวข้อง แก้