คุยเรื่องแม่แบบ:กึ่งล็อกแม่แบบ

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

เหมือนกันครับ ระดับการล็อกแสดงอยู่ในตารางด้านล่างครับ

ระดับการล็อก ความหมาย
100% ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้
75% ผู้ใช้ทั่วไปสามารถแก้ไขกับผู้ดูแลได้
50% ผู้ใช้ทั่วไปสามารถแก้ไขกับผู้ดูแลได้ในบางบทความ แต่บางบทความผู้ใช้ใหม่ก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน
25% ไอพีเท่านั้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้

--Worner sharpen | พูดคุย 18:31, 6 กันยายน 2554 (ICT)

X mark.svg ก็เหมือนที่อธิบายใน คุยเรื่องแม่แบบ:กึ่งล็อก นั่นแหละ ไม่มีการล็อก 25% และ 75% มีแต่การล็อก 100% และ 50% --thwklux 10:43, 13 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
กลับไปที่หน้า "กึ่งล็อกแม่แบบ"