ใายนื่ทรต ื้่ัราข้อความตัวเอน --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 124.122.71.129 (พูดคุย | ตรวจ) 20:04, 13 ธันวาคม 2556 (ICT)