ใายนื่ทรต ื้่ัราข้อความตัวเอน --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  124.122.71.129 (พูดคุยตรวจ) 20:04, 13 ธันวาคม 2556 (ICT)