บัญชีผู้ใช้นี้ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ m:MassMessage ผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ 'massmessage' สามารถส่งข้อความได้ผ่านทาง Special:MassMessage ข้อความอาจได้รับการส่งมาจากเมทา-วิกิ

ข้อความที่ซ่อนในคอมเมนต์ระบุถึงชื่อผู้ใช้ที่ส่งข้อความ วิกิที่เป็นต้นทาง และรายการข้อมูลนำเข้า

หากคุณไม่ต้องรับข้อความจากซอฟต์แวร์นี้ โปรดใส่หน้าผู้ใช้ของคุณลงในหมวดหมู่ หมวดหมู่:หน้าที่ไม่รับข้อความ