. --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ MBisanz (พูดคุยหน้าที่เขียน) 23:37, 1 เมษายน 2552 (ICT)