ยินดีต้อนรับแก้ไข

Hello, welcome to Thai Wikipedia. Thank you for your contributions here. --Manop | พูดคุย 03:49, 21 มีนาคม 2551 (ICT)

Wow, that was fast! Thank you for the nice welcome, Manop. :-) Arria Belli 03:50, 21 มีนาคม 2551 (ICT)