ผมก็ไม่ได้บอกว่ามีแต่ในคนไท ผมเอาตารางความถี่ของo2 มาลงให้เปรียบเทียบกันเฉยๆว่ามันไม่ได้มีอยู่แค่กลุ่มชนแถวนี้ แถบตรงที่ระบุคล้ายๆว่ามีแต่คนไทตรงนี้ใช่ไหมครับ"...ในรายงานตีพิมพ์เมื่อปี 2004 นักภาษาศาสตร์ Laurent Sagart----ณ ที่ใดที่หนึ่งระหว่างอิหร่านกับจีนตอนกลาง..."ถ้าใช่ตรงนี้ผมไม่ได้เขียนครับเพราะฉนั้นกรุณาดูดีๆว่าผมเขียนว่าลักษณะร่วมของคนไทคือ haplogroup O1a ไม่ใช่ O2aครับ ซึ่งผมอ้างอิงจากงานวิจัยนี้ กระโดดขึ้น ↑ Autosomal STRs provide genetic evidence for the hypothesis that Tai people originate from southern China. เพราะฉะนั้นกรุณาเลิกลบด้วยนะครับนอกจากจะมีงานวิจัยหรือทฤษฎีอ้างอิงที่ดีกว่าครับ แม่แบบ:---~darkstar 00:48, 9 ธันวาคม 2559 (ICT)