แนะนำแก้ไข

  1. โปรดงดการย้ายหน้า/เปลี่ยนชื่อบทความสลับไปมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนทาง ดูรายละเอียดที่ วิธีใช้:การเปลี่ยนทาง
  2. การเพิ่มเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ใช่การแก้ไขเล็กน้อยควรเพิ่มแล่งอ้างอิง หากเนื้อหาไม่มีแหล่งอ้างอิงก็มีแนวโน้มว่าจะขาดความน่าเชื่อถือและถูกลบออกในภายหลังได้ครับ
  3. การฝ่าฝืนคำแนะนำและตักเตือนต่าง ๆ อาจทำให้ได้รับการพิจารณาบล็อกได้ครับ

--Geonuch (คุย) 08:13, 5 กรกฎาคม 2564 (+07)