คิมอึนบู (เกาหลี김은부,?-1017) เป็นเจ้าเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งและเป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) ของ พระเจ้าฮย็อนจง เนื่องจากท่านได้ถวายตัวธิดาทั้งสามให้เป็นพระมเหสีคราวพระเจ้าฮย็อนจงหนีภัยสงครามมาพักพิงที่เมืองของคิมอึนบูต่อมาเมื่อสิ้นสงครามพระเจ้าฮย็อนจงโปรดเกล้าให้ท่านเป็นรองมหาเสนาบดี

คิมอึนบู
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด?
อสัญกรรมค.ศ. 1017
บุตร-ธิดาพระนางว็อนซ็อง

คิมอึนบู ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี ค.ศ. 1017 ในรัชกาลพระเจ้าฮย็อนจง