คำพิพากษา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คำพิพากษา (อังกฤษ: judgment) อาจหมายถึง