คำผาย นุปิง เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ที่บ้านหัวนา ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน[1] ศิลปินพื้นบ้าน มีความสามารถในการขับซอ สามารถเขียนบทซอที่มีสำนวนภาษาอันไพเราะ สละสลวย[2] เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณซอ เมื่อ พ.ศ. 2514 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในฐานะที่เป็นศิลปินที่อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นมรดกการแสดงของภาคเหนือ

คำผาย นุปิง
ศิลปิน
Khampai Nuping performing.jpg
ชาติ ไทย
รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) ประจำ พ.ศ. 2538
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2467
จังหวัดน่าน
เสียชีวิต 23 กันยายน พ.ศ. 2563 (96 ปี)
จังหวัดน่าน
บิดา ใจ นุปิง
มารดา เบาะ นุปิง
ศิลปินแห่งชาติ

คำผาย นุปิง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) ประจำปี พ.ศ. 2538 [3] ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลน่าน ในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สิริรวมอายุได้ 90 ปี 4 เดือน 4 วัน [4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข