เจ้าชายเมอร์เซียแห่งโฮเฮนโซเลน (อังกฤษ: Prince Mircea Grigore Carol Hohenzollern) หรือ คาโรล ลามบริโน พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน สมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย กับพระสหาย ซีซิ ลามบริโน ทรงเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีมีไฮที่ 1 แห่งโรมาเนีย

คารอล ลัมบรีนอ
HRH Prince Carol Mircea ASR Printul Carol Mircea al Romaniei.jpg

พระนามเต็ม เมอร์เซีย จอร์จ คาโล โฮเฮนโซเลน
พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งโรมาเนีย
เจ้าชายแห่งโฮเฮนโซเลน
ราชวงศ์ โฮเฮนโซเลน-ซิกมารินเกน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2463
สิ้นพระชนม์ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 (85 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย
พระราชมารดา ซิซี ลามบริโน
พระชายา เฮเลนา
เทเมียร์ วอลล์
อันโทเนียร์ คอเลีย
พระบุตร พอล-ฟิลิป โฮเฮนโซเลน
อเล๋กซานเดอร์ โฮเฮนโซเลน

สาเหตุที่ไม่ได้ครองราชย์แก้ไข

ถึงแม้พระองค์จะได้รับพระอิสริยยศเป็น เจ้าชายแห่งโฮเฮนโซเลน พร้อมฐานันดร รอยัลไฮเนส แต่พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์มิได้เสกสมรสกันอย่างถูกต้องตามราชประเพณี ทำให้ตำแหน่ง พระมหากษัตริย์โรมาเนีย ตกเป็นของพระอนุชาต่างพระราชมารดาคือ สมเด็จพระราชาธิบดีมีไฮที่ 1 แห่งโรมาเนีย

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์เสกสมรสจำนวน 3 ครั้ง มีพระบุตร 2 คน

พระนามแก้ไข

พระองค์เป็นเจ้าชายแห่งโรมาเนีย เจ้าชายแห่งโฮเฮนโซเลน แต่ทรงประสงค์ใช้พระนาม คาโรล ลามบริโน ซึ่งเป็นนามสกุลของพระมารดาพระองค์

อ้างอิงแก้ไข