คาบาล (อังกฤษ: Cabal) หมายถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันในรูปแบบที่ใกล้ชิด มักสนับสนุนความคิดเห็นหรือความสนใจส่วนตัวในอุดมการณ์ รัฐ หรือประชาคมอื่น ซึ่งมีการวางอุบาย และส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่นอกกลุ่มจะไม่รู้ การใช้คำนี้มักมีความหมายในแง่ลบเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางการเมือง การสมรู้ร่วมคิด และความลับ[1][2]

ภาพตลกเกี่ยวกับคาบาลในภาษาฝรั่งเศส

ศัพทมูลวิทยา แก้

คำว่า cabal มาจากคับบาลาห์ (ศัพท์ที่มีการทับศัพท์หลายแบบ) การตีความคัมภีร์ฮีบรู (קַבָּלָה) แบบรหัสยลัทธิยิว ในภาษาฮีบรูหมายถึง "รับหลักคำสอน" หรือ "ธรรมเนียม" [3] ในวัฒนธรรมยุโรป (Christian Cabala, Hermetic Qabalah) คำนี้มีความเชื่อมโยงกับหลักการสอนแบบรหัสยศาสตร์หรือความลับ[4]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Collins English Dictionary: Cabal" (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2018-05-01.
  2. "Wordpandit: Cabal" (ภาษาอังกฤษ). 12 February 2011. สืบค้นเมื่อ 2018-05-01.
  3. The American Heritage Dictionary of the English Language (3rd edition), Houghton-Mifflin, Boston/New York, ©1992, p. 365
  4. Dan, Joseph (2007). Kabbalah : a very short introduction. New York, NY: Oxford University Press. p. 67. ISBN 9780195327052. OCLC 60664380.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  •   นิยามแบบพจนานุกรมของ Cabalism ที่วิกิพจนานุกรม