คาบสมุทรมิอูระ

คาบสมุทรในจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น

คาบสมุทรมิอูระ (ญี่ปุ่น: 三浦半島) เป็นคาบสมุทรในจังหวัดคานางาวะ บนเกาะฮนชู บริเวณทางใต้ของเมืองโตเกียวและโยโกฮามะ แบ่งแยกอ่าวโตเกียวทางตะวันตกออกจากอ่าวซางามิ เมืองสำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ ได้แก่ โยโกซูกะ ฮายามะ ซูชิ และคามากูระ

ตำแหน่งของคาบสมุทรมิอูระ
ภาพถ่ายจากกระสวยอวกาศ