คางคก
คางคกท้องไฟยุโรป (Bombina bombina)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ไฟลัมย่อย: Vertebrata
ชั้น: Amphibia
อันดับ: Anura
Merrem, 1820
จงโคร่ง (Bufo asper) คางคกในวงศ์ Bufonidae จัดเป็นคางคกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทย[1]

คางคก เป็นชื่อสามัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในอันดับกบ (Anura) คางคกมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับกบในวงศ์อื่น ๆ ทั่วไป แต่มีลักษณะพิเศษ คือ มีผิวหนังที่เป็นตะปุ่มตะป่ำ และมีพิษซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปถึงแก่ชีวิตได้[2]

คางคก กระจายออกไปในวงศ์ต่าง ๆ ได้แก่ Bufonidae, Bombinatoridae, Discoglossidae, Pelobatidae, Rhinophrynidae, Scaphiopodidae และ Microhylidae โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงศ์ Bufonidae ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และได้ชื่อว่าเป็น คางคกแท้[3][4][5]

อ้างอิง แก้

  1. "จงโคร่ง". กรมประมง. สืบค้นเมื่อ 25 August 2014.
  2. "Toad". Dictionary.com, LLC. สืบค้นเมื่อ 29 May 2012.
  3. "Anura, Taxonomic Serial No.: 173423". ITIS Report. Integrated Taxonomic Information System. สืบค้นเมื่อ 20 April 2012.
  4. Fellows, Dave (29 September 2006). "Animal Congregations, or What Do You Call a Group of.....?". United States Geological Survey, Northern Prairie Wildlife Research Center. สืบค้นเมื่อ 20 April 2012.
  5. "คางคก". พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. สืบค้นเมื่อ 25 August 2014.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้