คามิ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก คะมิ)

คามิ (ญี่ปุ่น: カミโรมาจิkami) เป็นคำภาษาญี่ปุ่น อาจหมายถึง

สถานที่ แก้