การบันเทิง

(เปลี่ยนทางจาก ความบันเทิง)

การบันเทิง คือ สิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น