ระดับเสียง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ความดัง)

ระดับเสียง อาจหมายถึง

ระดับเสียง ในบางบริบทมีความหมายเหมือนกับ ความดัง ซึ่งอาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข