คลื่นเสียงความถี่สูง

สำหรับการตรวจทางการแพทย์ ดูที่ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

คลื่นเสียงความถี่สูง (อังกฤษ: ultrasound) เป็นคลื่นความดันเสียงแกว่งกวัดไปมาซึ่งมีความถี่สูงกว่าขีดจำกัดบนของพิสัยการได้ยินของสติปจ๊อบฉะนั้น ความเสียงความถี่สูงจึงมิได้แยกจากเสียง "ปกติ" (ที่มนุษย์ได้ยิน) ด้วยคุณสมบัติทางกสมรรถภาพ เพียงแต่มนุษย์ไม่สามารถได้สัมผัสเท่านั้น แม้ขีดจำกัดนี้แปรผันตามบุคคล แต่ในผู้ใหญ่หนุ่มสาวสุขภาพดี มีค่าประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงทำงานด้วยความถี่ตั้งแต่ 20 กิโลเฮิรตซ์ไปจนถึงหลายกิกะเฮิรตซ์