คริสทีอัน วุล์ฟ

ประธานาธิบดีแห่งเยอรมนี 2553-2555
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

คริสทีอัน วิลเฮ็ล์ม วัลเทอร์ วุล์ฟ (เยอรมัน: Christian Wilhelm Walter Wulff) เป็นนักการเมืองและนักกฎหมายชาวเยอรมัน อดีตประธานาธิบดีเยอรมนีระหว่าง พ.ศ. 2553–2555

คริสทีอัน วุล์ฟ
ประธานาธิบดีเยอรมนี
ดำรงตำแหน่ง
30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
หัวหน้ารัฐบาล อังเกลา แมร์เคิล
ก่อนหน้า ฮอสท์ เคอเลอร์
ถัดไป โยอาคิม เกาค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มิถุนายน พ.ศ. 2502 (62 ปี)
อ็อสนาบรึค เยอรมนีตะวันตก
(เยอรมนีในปัจจุบัน)
พรรคการเมือง พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
คู่สมรส คริสทีอาเนอ โฟคท์
(พ.ศ. 2531–2549)
เบ็ททีนา เคอร์เนอร์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)
บุตร อันนาเลนา
ลีนุส
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอ็อสนาบรึค
ลายมือชื่อ

อ้างอิงแก้ไข