ครอกโคไดล์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ครอกโคไดล์ (ในภาษาอังกฤษเรียกว่า crocodile ซึ่งแปลว่า จระเข้) อาจหมายถึง