ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 67/19

ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 67/19 เป็นข้อมติที่ยกระดับปาเลสไตน์ขึ้นเป็นสถานะรัฐผู้สังเกตการณ์ที่มิใช่สมาชิกในสหประชาชาติ[1] ข้อมติดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากสมัยประชุมที่ 67 แห่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นกับชาวปาเลสไตน์ (International Day of Solidarity with the Palestinian People) และวันครบรอบ 65 ปี การลงมติเห็นชอบข้อมติที่ 181(2) โดยสมัชชาใหญ่ ว่าด้วยรัฐบาลปาเลสไตน์ในอนาคต ข้อมติฉบับร่างได้รับการเสนอโดยผู้แทนของปาเลสไตน์ในสหประชาชาติ[2] อย่างไรก็ดี ข้อมติดังกล่าวยังรักษาสถานะขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์เป็นผู้แทนของชาวปาเลสไตน์ในระบบสหประชาชาติ แม้จะถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่ญัตติผ่านความเห็นชอบ[2] สถานะใหม่นี้ทำให้ปาเลสไตน์เทียบเท่ากับสันตะสำนัก[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "A/67/L.28 of 26 November 2012 and A/RES/67/19 of 29 November 2012". Unispal.un.org. สืบค้นเมื่อ 2012-12-02.
  2. 2.0 2.1 "Palestine poised for symbolic but historic victory at UN". Zee News. สืบค้นเมื่อ 29 November 2012.
  3. Vick, Karl (22 November 2012). "Why Palestine Will Win Big at the UN". Time. สืบค้นเมื่อ 29 November 2012.