ขนอ่อน (แก้ความกำกวม)

(เปลี่ยนทางจาก ขนอ่อน)

ขนอ่อน อาจหมายถึง

  • ขนอ่อน (อังกฤษ: lanugo) ขนขนาดเล็ก อ่อนนุ่ม มักมีสีจาง ซึ่งพบบนร่างกายของทารก
  • ขนอ่อน (อังกฤษ: down feather) ขนสัตว์ปีกส่วนที่ฟูใต้ขนที่แข็งด้านนอก