ก็อทเอไฮล์ทีฟรานซ์ดินไคเซอร์

"ก็อทเอไฮล์ทีฟรานซ์ดินไคเซอร์" (เยอรมัน: Gott erhalte Franz den Kaiser, "ขอพระเจ้าโปรดทรงคุ้มครองพระจักรพรรดิฟรันซ์") หรือ "ไคเซอร์เฮมเนอ" (เยอรมัน: Kaiserhymne, "เพลงสรรเสริญจักรพรรดิ") คือเพลงประจำจักรพรรดิฟรันทซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และต่อมาก็เป็นเพลงชาติและเพลงสรรเสรญพระบารมีของจักรวรรดิออสเตรีย และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เนื้อร้องประพันธ์โดยลอเรนซ์ เลโอโปลด์ ฮาชก้า (ค.ศ. 1749–1827) และทำนองประพันธ์โดยโยเซ็ฟ ไฮเดิน ต่อมาในปี ค.ศ. 1841 เอากุสท์ ไฮน์ริช ฮ็อฟมัน ฟ็อน ฟัลเลิร์สเลเบิน นักภาษาศาสตร์และกวีชาวเยอรมัน ได้ประพันธ์บทร้องชื่อ "ดัสลีทแดร์ด็อยท์เชิน" ตามทำนองเพลงของไฮเดิน

ก็อทเอไฮล์ทีฟรานซ์ดินไคเซอร์
Gott erhalte Franz den Kaiser
เนื้อร้องลอเรนซ์ เลโอโปลด์ ฮาชก้า
ทำนองโยเซ็ฟ ไฮเดิน
รับไปใช้12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1797
เลิกใช้11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918
ตัวอย่างเสียง

ประวัติ แก้

คำศัพท์และทำนอง แก้

 

เนื้อร้อง:

Gott erhalte Franz den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz!
Lange lebe Franz der Kaiser, in des Glückes hellstem Glanz!
Ihm erblühen Lorbeerreiser, wo er geht, zum Ehrenkranz!
Gott erhalte Franz den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz!

God save Francis the Emperor, our good Emperor Francis!
Long live Francis the Emperor in the brightest splendor of bliss!
May laurel branches bloom for him, wherever he goes, as a wreath of honor.
God save Francis the Emperor, our good Emperor Francis!

องค์ประกอบ แก้

มุมมองเพลงส่วนตัวของไฮเดิน แก้

หลังใช้ในการปรับแต่งในดนตรีคลาสสิก แก้

การใช้ในฐานะเพลงชาติ เพลงประจําสถานศึกษา และเพลงสดุดี แก้

เนื้อร้อง แก้

เนื้อร้อง (ฉบับปี ค.ศ. 1797) แก้

เยอรมัน แปลอังกฤษ
Gott erhalte Franz, den Kaiser,

Unsern guten Kaiser Franz! Lange lebe Franz, der Kaiser, In des Glückes hellstem Glanz! Ihm erblühen Lorbeerreiser, Wo er geht, zum Ehrenkranz! Gott erhalte Franz, den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!

Laß von seiner Fahne Spitzen Strahlen Sieg und Fruchtbarkeit! Laß in seinem Rate Sitzen Weisheit, Klugheit, Redlichkeit; Und mit Seiner Hoheit Blitzen Schalten nur Gerechtigkeit! Gott erhalte Franz, den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!

Ströme deiner Gaben Fülle Über ihn, sein Haus und Reich! Brich der Bosheit Macht, enthülle Jeden Schelm- und Bubenstreich! Dein Gesetz sei stets sein Wille, Dieser uns Gesetzen gleich. Gott erhalte Franz, den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!

Froh erleb' er seiner Lande, Seiner Völker höchsten Flor! Seh' sie, Eins durch Bruderbande, Ragen allen andern vor! Und vernehm' noch an dem Rande Später Gruft der Enkel Chor. Gott erhalte Franz, den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!

God save Francis the emperor,

Our good Emperor Francis! Long live Francis the emperor, In the brightest splendour of happiness! May sprigs of laurel bloom for him As a garland of honour, wherever he goes. God save Francis the emperor, Our good Emperor Francis!

From the tips of his flag May victory and fruitfulness shine! In his council May knowledge, wisdom and honesty sit! And with his Highness's lightning May justice but prevail! God save Francis the emperor, Our good Emperor Francis!

May the abundance of thy gifts Pour over him, his house and Empire! Break the power of wickedness, and reveal Every trick of rogues and knaves! May thy Law always be his Will, And may this be like laws to us. God save Francis the emperor, Our good Emperor Francis!

May he gladly experience the highest bloom Of his land and of his peoples! May he see them, united by the bonds of brothers, Loom over all others! And may he hear at the edge Of his late tomb his grandchildren's chorus. God save Francis the emperor, Our good Emperor Francis!

เนื้อร้อง (ฉบับปี ค.ศ. 1835) แก้

เยอรมัน แปลไทย
Segen Öst’reichs hohem Sohne,

Unserm Kaiser Ferdinand! Gott von Deinem Wolkenthrone Blick’ erhörend auf dies Land! Laß Ihn, auf des Lebens Höhen Hingestellt von Deiner Hand, Glücklich und beglückend stehen, Schütze unsern Ferdinand! Glücklich und beglückend stehen, Schütze unsern Ferdinand!

Alle Deine Gaben spende Gnädig Ihm und Seinem Haus’; Alle deine Engel sende, Herr, auf Seinen Wegen aus! Gib, daß Recht und Licht und Wahrheit, Wie sie Ihm im Herzen glüh’n, Lang’ in reiner, ew’ger Klarheit Noch zu unserm Heile blüh’n! Lang’ in reiner, ew’ger Klarheit Noch zu unserm Heile blüh’n!

Palmen laß Sein Haupt umkränzen, Scheuche Krieg und Zwietracht fort; Laß’ Ihn hoch und herrlich glänzen, Als des Friedens Schirm und Hort! Laß’ Ihn, wenn Gewitter grauen, Wie ein Sternbild hingestellt, Tröstend Licht hernieder thauen, In die sturmbewegte Welt! Tröstend Licht hernieder thauen, In die sturmbewegte Welt!

Holde Ruh’ und Eintracht walte, Wo er sanft das Scepter schwingt; Seines Volkes Liebe halte Freudig Seinen Thron umringt; Unaufhörlich festgeschlungen Bleibe ewig dieses Band! Rufet Heil mit tausend Zungen, Heil dem milden Ferdinand! Rufet Heil mit tausend Zungen, Heil dem milden Ferdinand!

เนื้อร้อง (ฉบับปี ค.ศ. 1854) แก้

ภาษาเยอรมัน คําแปลภาษาไทย

Gott erhalte, Gott beschütze
Unsern Kaiser, unser Land!
Mächtig durch des Glaubens Stütze,
Führ’ er uns mit weiser Hand!
Laßt uns seiner Väter Krone
Schirmen wider jeden Feind!
|: Innig bleibt mit Habsburgs Throne
   Österreichs Geschick vereint! :|

Fromm und bieder, wahr und offen
Laßt für Recht und Pflicht uns stehn;
Laßt, wenn’s gilt, mit frohem Hoffen
Mutvoll in den Kampf uns gehn
Eingedenk der Lorbeerreiser
Die das Heer so oft sich wand
|: Gut und Blut für unsern Kaiser,
   Gut und Blut fürs Vaterland! :|

Was der Bürger Fleiß geschaffen
Schütze treu des Kriegers Kraft;
Mit des Geistes heitren Waffen
Siege Kunst und Wissenschaft!
Segen sei dem Land beschieden
Und sein Ruhm dem Segen gleich;
|: Gottes Sonne strahl’ in Frieden
   Auf ein glücklich Österreich! :|

Laßt uns fest zusammenhalten,
In der Eintracht liegt die Macht;
Mit vereinter Kräfte Walten
Wird das Schwere leicht vollbracht,
Laßt uns eins durch Brüderbande
Gleichem Ziel entgegengehn
|: Heil dem Kaiser, Heil dem Lande,
   Österreich wird ewig stehn! :|

An des Kaisers Seite waltet,
Ihm verwandt durch Stamm und Sinn,
Reich an Reiz, der nie veraltet,
Uns’re holde Kaiserin.
Was als Glück zu höchst gepriesen
Ström’ auf sie der Himmel aus:
|: Heil Franz Josef, Heil Elisen,
   Segen Habsburgs ganzem Haus! :|

Heil auch Öst’reichs Kaisersohne,
Froher Zukunft Unterpfand,
Seiner Eltern Freud’ und Wonne,
Rudolf tönt’s im ganzen Land,
Unsern Kronprinz Gott behüte,
Segne und beglücke ihn,
|: Von der ersten Jugendblüthe
   Bis in fernste Zeiten hin. :|[1]

ขอพระเจ้าปกปักษ์ พระเจ้าคุ้มครอง
จักรพรรดิเรา ดินแดนเรา!
ทรงมหิธานุภาพด้วยแรงแห่งศรัทธา
พระองค์ทรงนําเราด้วยพระหัตถ์อันปราดเปรื่องยิ่ง!
ขอให้มงกุฎของบรรพบรุษ
จงเป็นโล่คุ้มกันพระองค์จากศัตรูทั้งปวง!
|: ชะตาแห่งออสเตรียจักคง
   ผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งไว้กับราชบัลลังก์แห่งวงศ์ฮาพส์บวร์ค! :|

ศรัทธาและสัตย์ชื่อ แท้จริงและเปิดเผย
ขอให้ผองเราจงยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและหน้าที่
ให้เรา หากพระองค์ประสงค์ ด้วยความปรีดายิ่ง
เข้าโรมรันอย่างหาญกล้า
พลางคิดคํานึงถึงช่อเกียรติยศ
ที่บรรดากองทัพต่างร้อยรัดเพื่อหมู่ตน
|: โลหิตและสินทรัพย์แด่จักรพรรดิเรา
    โลหิตและสินทรัพย์แด่ปิตุภูมิเรา! :|

สิ่งใดที่ได้มาด้วยความอุตสาหะของปวงชน
ขอเหล่าทหารกล้าจงเฝ้ารักษา
ด้วยแนวคิดอันชื่นมื่น
ศิลปากรและวิทยาการจักผลิบาน!
ขอความผาสุขจงมีแก่ดินแดนเรา
และขอให้เธอจงมีกิตติศัพท์ลือขจรเฉกเช่นกัน
|: ขอดวงตะวันของพระเป็นเจ้าโปรดทอแสงอย่างสงบ
   เหนือออสเตรียอันรื่นรมย์! :|

ขอผองเราจงยืนหยัดด้วยกันอย่างแน่วแน่
ในความสามัคคีจักก่อเกิดพลัง
ด้วยแรงแห่งสามัคคีชน
การที่ยากจักสําเร็จได้โดยง่าย
ให้ปวงเราจงรวมกันด้วยความรักเฉกเช่นพี่น้อง
และมุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกัน
|: ไชโยแด่องค์จักรพรรดิ ไชโยแด่ดินแดนเรา
   ออสเตรียจักยืนยงตลอดไป! :|

ณ เบื้องข้างองค์จักรพรรดิทรงสถิต
พระผู้ปันสายโลหิตและฤทัย
ผู้อุดมด้วยสิเน่หาที่ไม่เคยสรางหาย
องค์จักรพรรดินีผู้กรุณาของหมู่เรา
สิ่งใดที่ถือเป็นมงคลอันดี
ขอสวรรค์จงโปรดประทานแก่พระองค์:
|: ไชโยแด่องค์ฟรันทซ์ โยเซ็ฟ ไชโยแด่องค์เอลีเซอ
   ผู้เป็นพระมิ่งขวัญของวงศ์ฮาพส์บวร์คทั้งมวล! :|

ไชโยแด่องค์ราชกุมารแห่งออสเตรีย
สัญลักษณ์แห่งอนาคตอันผาสุข
พระผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งพระบิดามารดร
พระนาม ‘รูดอล์ฟ!’ กึกก้องไปทั่วทั้งดินแดน
ขอพระเป็นเจ้าโปรดคุ้มครองราชกุมารเรา
ขอโปรดอวยพระพรแลมอบความปิติแด่พระองค์
|: นับตั้งแต่ก้าวแรกแห่งวัยเยาว์
   และสืบต่อไปยังอนาคตอันยาวไกล :|

ดูเพิ่ม แก้

หมายเหตุ แก้

อ้างอิง แก้

  • Gerlach, Sonja (1996) Haydn: Variationen über die Hymne 'Gott erhalte'; authentische Fassung für Klavier. Munich: G. Henle.
  • Hughes, Rosemary (1970) Haydn. London: Dent.
  • Jones, David Wyn (2009) Oxford Composer Companions: Haydn. Oxford: Oxford University Press.
  • Mathew, Nicholas (2013) Political Beethoven. Cambridge: Cambridge University Press. Extracts are posted on line at Google Books.
  • Robbins Landon, H. C. and David Wyn Jones (1988) Haydn: His Life and Music, Thames and Hudson.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

แม่แบบ:ไฮเดิน