การแจกแจงเอกรูป

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

การแจกแจงเอกรูป (อังกฤษ: uniform distribution) อาจหมายถึง