การเลือกตั้งสหพันธรัฐในแคนาดา พ.ศ. 2551

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในแคนาดา พ.ศ. 2551 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดซึ่งพรรคอนุรักษนิยม ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ได้รับที่นั่ง 143 ที่นั่ง แต่ยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย[2] พรรคเสรีนิยม ได้รับที่นั่ง 77 ที่นั่ง พรรค Bloc Québécois (พรรคที่สนับสนุนการแยกเอกราชของรัฐ Quebec)ไดัรับที่นั่ง 49 ที่นั่ง พรรคประชาธิปไตยใหม่ ไดัรับที่นั่ง 37 ที่นั่ง ผู้สมัครอิสระได้รับ 2 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในแคนาดา พ.ศ. 2551

← พ.ศ. 2549 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 →

ทั้งหมด 308 ที่นั่งในสภาสามัญชนแห่งแคนาดา
ต้องการ 155 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ58.8%[1]
  First party Second party
 
ผู้นำ สตีเฟน ฮาร์เปอร์ Stéphane Dion
พรรค พรรคอนุรักษนิยม (ประเทศแคนาดา) พรรคเสรีนิยม (ประเทศแคนาดา)
ผู้นำตั้งแต่ 20 มีนาคม 2547 2 ธันวาคม 2549
เขตของผู้นำ เขต แคลกะรี ตะวันตกเฉียงใต้ เขต Saint-Laurent—Cartierville
เลือกตั้งล่าสุด 124 ที่นั่ง, 37.65% 103 ที่นั่ง, 30.23%
ที่นั่งก่อนหน้า 127 95
ที่นั่งที่ชนะ 143 77
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น16 ลดลง18
คะแนนเสียง 5,209,069 3,633,185
% 37.65% 26.26%
%เปลี่ยน เพิ่มขึ้น1.38% ลดลง3.97%

ผลการเลือกตั้ง(คะแนนนิยมและจำนวน ส.ส.)ในแต่ละรัฐ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

สตีเฟน ฮาร์เปอร์
พรรคอนุรักษนิยม (ประเทศแคนาดา)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

สตีเฟน ฮาร์เปอร์
พรรคอนุรักษนิยม (ประเทศแคนาดา)

อ้างอิง แก้