การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร แทนที่พันตํารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากถูกจําคุกระหว่างการดำรงตำแหน่ง[1][2]โดยกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563[3]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563

← พ.ศ. 2562 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2566 →

เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกําแพงเพชร
ลงทะเบียน144,579
ผู้ใช้สิทธิ62.29%
  First party Second party
 
ผู้สมัคร เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ กัมพล ปัญกุล
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย
เลือกตั้งล่าสุด 37.42% 20.33%
คะแนนเสียง 45,687 37,989
% 53.89% 44.81%

สส. เขตก่อนการเลือกตั้ง

ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
พลังประชารัฐ

สส. เขตหลังการเลือกตั้ง

เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
พลังประชารัฐ

ที่มา แก้

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ศาลจังหวัดพัทยา ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ อ.3537/2552 คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง พันตํารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ กับพวกรวม 18 คนเป็นจำเลย กรณีบุกโรงแรมรอยัลคลิฟบีชพัทยาเพื่อขัดขวางการชุมนุมอาเซียนซัมมิท

โดยในวันนี้ ศาลนัดอ่านคำพิพากษาในส่วนของพันตํารวจโทไวพจน์ จำเลยที่ 3 หลังจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศาลได้ออกหมายจับเพื่อให้ติดตามตัวมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกา แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดมีเพียงทนายความมาศาล ส่วนพันตํารวจโทไวพจน์ ที่ศาลออกหมายจับครบ 1 เดือนแล้วยังไม่ได้ตัวมาศาล ศาลจึงได้อ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลย โดยศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุกพันตํารวจโทไวพจน์ 4 ปี และปรับ 200 บาท โดยไม่รอลงอาญา ส่งผลทําให้ต้องพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีเนื่องจากถูกจําคุกระหว่างการดำรงตำแหน่ง[1]

ผู้สมัคร แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันรับสมัครคือวันที่ 29 มกราคม2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. และกำหนดวันเลือกตั้งคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [4]ซึ่งมีผู้สมัครดังนี้

พรรค หมายเลข ผู้สมัคร
พลังประชารัฐ
1
นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
ภาคีเครือข่ายไทย
2
นายอิทธฺิพล แตงเล็ก
เพื่อไทย
3
นายกัมพล ปัญกุล

ผลการเลือกตั้ง แก้

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง[5] [6]
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ (1) 45,687 53.89 +16.47
เพื่อไทย กัมพล ปัญกุล (3) 37,989 44.81 +24.48
ภาคีเครือข่ายไทย อิทธิพล แตงเล็ก (2) 1,103 1.30
ผลรวม 84,779 100.00
บัตรดี 84,779 94.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,481 2.75
บัตรเสีย 2,800 3.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,060 62.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 144,579 100.00
พลังประชารัฐ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 ออกหมายจับ “ส.ส.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์” ศาลอ่านฎีกาลับหลัง ยืนจำคุก 4 ปี
  2. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓
  3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  5. สรุปผลเลือกตั้งซ่อม สส.กำแพงเพชร ‘พลังประชารัฐ’ โค่น ‘เพื่อไทย’ เข้าสภา
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ นายเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน พรรคพลังประชารัฐ)