การเลือกตั้งประธานาธิบดีบาร์เบโดส พ.ศ. 2564

การเลือกตั้งประธานาธิบดีบาร์เบโดส พ.ศ. 2564 มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2021 เพื่อเลือกประธานาธิบดีบาร์เบโดสคนแรก ตำแหน่งใหม่ที่ตั้งขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่สาธารณรัฐของบาร์เบโดส ซานดรา เมซัน หัวหน้ารัฐบาลคนปัจจุบัน ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและจะขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐแทนสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อเธอเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน[1][2][3]

การเลือกตั้งประธานาธิบดีบาร์เบโดส พ.ศ. 2564

20 ตุลาคม 2021 2025 →
ผู้ใช้สิทธิ90.10%
  Sandra Mason at Remembrance Day Parade and Service 20191110.jpg
พรรค อิสระ
ร้อยละ 100.00% (สภาสูง)
100.00% (สภาล่าง)

ประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้ง

ประเดิมตำแหน่ง
เอลิซาเบธที่ 2 ในฐานะพระมหากษัตริย์บาร์เบโดส

ว่าที่ประธานาธิบดี

ซานดรา เมซัน
อิสระ

โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นไปโดยทางอ้อมผ่านรัฐสภาบาร์เบโดส[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Governor General Dame Sandra named first president-elect". Loop Barbados. สืบค้นเมื่อ 21 October 2021.
  2. "New G-G named". Barbados Advocate (ภาษาอังกฤษ). 28 December 2017. สืบค้นเมื่อ 27 July 2020.
  3. "Sandra Mason to be new Governor General". www.nationnews.com (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 27 December 2017. สืบค้นเมื่อ 6 February 2021.
  4. Constitution (Amendment) (No. 2) Act, 2021 - Parliament of Barbados