การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ ซึ่งนำโดยพรรคภารตียชนตา ได้รับที่นั่งรวมกัน 336 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในโลกสภา ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างมากได้นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2547 แม้ว่าพรรคภารตียชนตา พรรคเดียวมีที่นั่ง 282 ที่นั่งซึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวได้ พันธมิตรสหภาพก้าวหน้า ได้รับที่นั่งรวมกัน 60 ที่นั่ง ซึ่งนำโดยพรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดียที่ได้รับที่นั่ง 44 ที่นั่ง แย่ที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไป[1]

การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557

← พ.ศ. 2552 7 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2562 →

543 จาก 545 ที่นั่งในโลกสภา
ต้องการ 272 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ลงทะเบียน834,082,814
ผู้ใช้สิทธิ66.38% เพิ่มขึ้น 8.23%
  First party Second party
 
ผู้นำ นเรนทระ โมที ราหุล คานธี
พรรค ภารตียชนตา คองเกรสแห่งชาติอินเดีย
พันธมิตร พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ(NDA) พันธมิตรสหภาพก้าวหน้า(UPA)
เลือกตั้งล่าสุด 18.80%, 116 ที่นั่ง 28.55%, 206 ที่นั่ง
ที่นั่งที่ชนะ 282 44
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น166 ลดลง162
คะแนนเสียง 171,660,230 106,935,942
% 31.00% 19.31%
%เปลี่ยน เพิ่มขึ้น12.20% ลดลง9.24%
พันธมิตร (ที่นั่ง) 336 59


นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

มันโมหัน สิงห์
คองเกรสแห่งชาติอินเดีย

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

นเรนทระ โมที
ภารตียชนตา

อ้างอิง

แก้