การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ ซึ่งนำโดยพรรคภารตียชนตา ได้รับที่นั่งรวมกัน 336 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในโลกสภา ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างมากได้นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2547 แม้ว่าพรรคภารตียชนตา พรรคเดียวมีที่นั่ง 282 ที่นั่งซึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวได้ พันธมิตรสหภาพก้าวหน้า ได้รับที่นั่งรวมกัน 60 ที่นั่ง ซึ่งนำโดยพรรคครองเกรสแห่งชาติอินเดียที่ได้รับที่นั่ง 44 ที่นั่ง แย่ที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไป[1]

การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557
อินเดีย
← พ.ศ. 2552 7 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2562 →

ทั้งหมด 543 ที่นั่งในโลกสภา
ต้องการ 272 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ66.38%
  First party Second party
  PM Modi 2015.jpg 150x150px
ผู้นำ นเรนทระ โมที ราหุล คานธี
พรรค พรรคภารตียชนตา พรรคครองเกรสแห่งชาติอินเดีย
พันธมิตร พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ(NDA) พันธมิตรสหภาพก้าวหน้า(UPA)
ผู้นำตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2556 19 มกราคม 2556
เขตของผู้นำ Varanasi Amethi
การเลือกตั้งล่าสุด 116
NDA: 159
206
UPA: 262
ที่นั่งที่ชนะ 282
NDA: 336
44
UPA: 60
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase166 Decrease162
คะแนนเสียง 171,459,286 106,760,001
ร้อยละ 31.0%
NDA: 39%
19.3%
UPA: 21%
Swing Increase14.37% Decrease16.22%

Indische Parlamentswahl 2014 Parteien.svg

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

มันโมหัน สิงห์
พันธมิตรสหภาพก้าวหน้า

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

นเรนทระ โมที
พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ

อ้างอิงแก้ไข