การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อังกฤษ: education for sustainable development - ESD) เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปในระดับนานาชาติและสหประชาชาติ[1] Agenda 21 เป็นเอกสารในระดับนานาชาติเอกสารแรกที่เน้นให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยิน

อ้างอิงแก้ไข

  1. McKeown, R. (2002) "Education for Sustainable Development Toolkit", retrieved 7/7/10.