การยุติการออกอากาศโทรทัศน์แอนะล็อกในสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2552

การยุติการออกอากาศโทรทัศน์แอนะล็อกในสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2552 ดำเนินการนับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2552 สถานีโทรทัศน์ทุกช่องในสหรัฐอเมริกา จะทำการยุติการออกอากาศโทรทัศน์แอนะล็อก เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล

ตารางเวลาแก้ไข

ช่วงเช้า พิธีกรในรายการยามเช้าจะกล่าวอำลาผู้ชมว่าจะยุติการออกอากาศแล้ว หรือมีการรายงานข่าวด่วน และมีการฉายวีทีอาร์เกี่ยวกับประวัติสถานี ต่อจากนั้นเป็นเพลงชาติสหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้น จอโทรทัศน์เริ่มเป็นสีดำ

  • ในบางสถานีจะตัดสัญญาณอัตโนมัติ ช่วงจบรายการ
  • อย่างไรก็ดี สถานีที่ Callsign มีตัวอักษร X (สถานีที่ตั้งอยู่ในชายแดนสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก)หมายความว่า สถานียังออกอากาศระบบแอนะล็อกอยู่ เนื่องจากจะต้องรอกำหนดการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ดิจิตอลของเม็กซิโก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข