การปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง

ในทางกฎหมาย การปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง (อังกฤษ: sedition) เป็นการกระทำอย่างชัดแจ้ง เช่น การพูดหรือการจัดระเบียบซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมองว่ามีแนวโน้มก่อการกบฏต่อความสงบเรียบร้อยอันเป็นที่ยอมรับ การปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครองมักรวมการบ่อนทำลายรัฐธรรมนูญและการยุยงให้เกิดความไม่พอใจ (หรือการขัดขืน) เจ้าหน้าที่ชอบด้วยกฎหมาย การปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครองอาจรวมถึงความวุ่นวายในบ้านเมืองใด ๆ แม้มิได้มุ่งให้เกิดความรุนแรงโดยตรงและเปิดเผยต่อกฎหมาย

ตรงแบบ การปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครองถือเป็นกิจกรรมบ่อนทำลาย และการกระทำอย่างชัดแจ้งดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครองซึ่งต่างกันไปตามประเทศ