การประเมินกรณีข้อกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนในซินเจียงโดยสำนักสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ

การประเมินกรณีข้อกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนในซินเจียง เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China) เป็นรายงานที่เผยแพร่ในวันที่ 31 สิงหาคม 2022 โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ซึ่งประเมินการดูแลชาวอุยกูร์และกลุ่มชนมุสลิมกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศจีน รายงานสรุปว่า "ความรุนแรงของการกักกันสมาชิกของชาวอุยกูร์และกลุ่มมุสลิมส่วนใหญ่อื่น ๆ โดยตามอำเภอในและโดยไม่เลือกหน้า ซึ่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและนโยบายรัฐ ในบริบทของการจำกัดและการลดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่บุคคลพึงมีโดยปัจเจกและโดยส่วนรวม อาจเป็นการก่ออาชญากรรมในระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ"[1][2][3][4]

การประเมินกรณีข้อกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนในซินเจียง เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย OHCHR
นำเสนอ31 สิงหาคม 2022
คณะกรรมการสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)
หัวข้อสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ต้นฉบับภาษาอังกฤษ: [t]he extent of arbitrary and discriminatory detention of members of Uyghur and other predominantly Muslim groups, pursuant to law and policy, in context of restrictions and deprivation more generally of fundamental rights enjoyed individually and collectively, may constitute international crimes, in particular crimes against humanity."
  2. "China's treatment of Uyghurs may be crime against humanity, says UN human rights chief". the Guardian. August 31, 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 September 2022. สืบค้นเมื่อ 1 September 2022.
  3. "Torture claims against China Uyghurs credible - UN". BBC News. August 31, 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 September 2022. สืบค้นเมื่อ 1 September 2022.
  4. Cumming-Bruce, Nick; Ramzy, Austin (2022-08-31). "U.N. Says China May Have Committed 'Crimes Against Humanity' in Xinjiang". The New York Times (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). ISSN 0362-4331. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 September 2022. สืบค้นเมื่อ 2022-09-01.