การปฏิวัติฝรั่งเศส (แก้ความกำกวม)

การปฏิวัติฝรั่งเศส คือ การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสระหว่างปี ค.ศ. 1789 ถึง ค.ศ. 1799 จนนำไปสู่การก่อตั้ง สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1

การปฏิวัติฝรั่งเศส อาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข