การทำเหมืองเว็บ

การทำเหมืองเว็บ (อังกฤษ: web mining) เป็นส่วนหนึ่งของการทำเหมืองข้อมูล มักจะนำมาใช้ในส่วนงานต่อไปนี้ ทำการคัดกรองสารสนเทศ, การเฝ้าระวัง, การทำเหมืองข้อมูลรายการลงบันทึกการเข้าถึงเว็บ สำหรับทำการวิเคราะห์ผู้ใช้, ช่วยในการเรียกดูเว็บ, และการบริการต่าง ๆ สำหรับต่อสู้กับอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต[1] การทำเหมืองเว็บสามารถรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้

  1. Resource discovery ระบุเอกสารหรือการบริการบนเว็บ ที่ไม่คุ้นเคย
  2. Information extraction แยกสารสนเทศตามที่กำหนดจากเว็บโดยอัตโนมัติ
  3. Generalization เปิดเผยรูปแบบทั่ว ๆ ไปในแต่ละเว็บไซต์ส่วนตัว หรือข้ามเว็บไซต์

อ้างอิง แก้

  1. Baraglia, R.; Silvestri, F. (2007). "Dynamic personalization of web sites without user intervention" (PDF). Communication of the ACM. 50 (2): 63–67. doi:10.1145/1216016.1216022. S2CID 1230910. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 21 กรกฎาคม 2018.