การถ่ายภาพยนตร์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การถ่ายภาพยนตร์ (อังกฤษ: Cinematography) หรืออาจเรียก การกำกับการถ่ายภาพ (direction of photography) คือวิทยาศาสตร์หรือศิลปะการถ่ายรูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหวโดยการบันทึกแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือไม่ก็กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีเซนเซอร์รูปภาพ หรือกระบวนการทางเคมีโดยวัสดุไวต่อแสง เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ[1]

การถ่ายภาพยนตร์ยังมีในแขนงสาขาต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และการค้า เช่นเดียวกับในจุดประสงค์ด้านการบันเทิงและการสื่อสารมวลชน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Spencer, D A (1973). The Focal Dictionary of Photographic Technologies. Focal Press. p. 454. ISBN 978-0133227192.