การกำจัดผ่านการใช้แรงงาน

การกำจัดผ่านแรงงาน เป็นคำที่ใช้อธิบายบางครั้งของการดำเนินการของค่ายแรงงานในนาซีเยอรมนี สหภาพโซเวียต เกาหลีเหนือ และที่อื่นๆ ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์โดยเจตนาใน (มักจะสุ่มและไม่เจาะจง) การสังหารนักโทษด้วยวิธีการบังคับใช้แรงงาน

The Todesstiege ("บันไดความตาย") ที่ค่ายกักกัน Mauthausen เหมืองหินในอัปเปอร์ออสเตรีย นักโทษจะถูกบังคับให้แบกหินหนักขึ้นบันไดในสภาวะที่อ่อนแออย่างรุนแรง นักโทษไม่กี่คนที่ต้องรับมือด้วยการใช้แรงงานเป็นเวลานานๆ.