ระเข้าฟาดหาง” หรือ“ยั่วกระทิง” เป็นต้น

กติกาแก้ไข

ทำอาณาเขตวงกลมบนพื้นขึ้นมาจำนวน 2 วง วงเล็กอยู่ภายในวงใหญ่ นำไข่ทั้งหมดไว้ในวงเล็ก โดยให้ผู้เล่นหนึ่งคนเป็นกา คอยยืนในวงกลมปกป้องไข่ ส่วนผู้เล่นที่เหลือนอกวงกลมคอยแย่งไข่ออกมาให้ครบทั้งหมด และผู้เล่นภายนอกต้องระวังไม่ให้ถูกผู้เล่นที่เป็นกาสัมผัส

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข